Bierwoordenboek
informatie voor en door de bierliefhebber
RSS
Bierwoordenboek
Uitgebreid zoeken »


STIVA

Aangepast op: 12-10-2013 18:10 door Arjan - Gecategoriseerd als: Bier, Nederlandse termen
STIVA staat voor; Stichting Verantwoord Alcoholgebruik.

Doelstellingen

De Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken leveren, via de STIVA, een actieve bijdrage aan het bevorderen van een verantwoord alcoholgebruik en het terugdringen van alcoholmisbruik. Tevens bevordert STIVA een maatschappelijk verantwoord marktgedrag door coördinatie van en communicatie over de zelfregulering die de bedrijfssectoren realiseren aan de hand van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Drank.

STIVA wil deze doelstellingen realiseren door zelfregulering:
  • alle producenten, importeurs en aanbieders van alcoholhoudende dranken hanteren vrijwillig de overeengekomen gedrags- en reclameregels;
  • overleg en samenwerking met de overheid en andere relevante partijen;
  • het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar alcoholgebruik, om daarmee activiteiten zoals voorlichting te baseren op wetenschappelijke gegevens;
  • voorlichting te geven over verantwoord alcoholgebruik en het voorkomen van alcoholmisbruik.

Het onderscheid tussen verantwoord gebruik en misbruik van alcoholhoudende dranken vormt de basis van al deze activiteiten.

STIVA en de consument

Belangrijke principes voor STIVA zijn zelfstandigheid en individuele keuzevrijheid van de mens. Eén van die keuzes is het drinken van alcohol. Verantwoord drinken is positief, onverantwoord drinken niet. STIVA heeft de taak informatie over alcohol te verzamelen en verspreiden. De consument kan daar kennis van nemen en op basis van deze informatie een verantwoorde keuze maken met betrekking tot het gebruik van alcoholhoudende dranken. De manier waarop mensen omgaan met alcoholhoudende dranken hangt onder andere af van cultuur, gewoonten en mentaliteit. Eenduidigheid van de boodschap, zowel met betrekking tot regelgeving als waar het gaat om voorlichting en preventie, is een goede basis voor werkzame sociale controle en zelfsturing. Als mensen weten wat ze drinken, de normen en regels begrijpen en onderschrijven, dan zal dit leiden tot meer verantwoordelijkheid in het drinkgedrag.

STIVA stelt zich op het standpunt dat alle leden uit de alcoholbranche gehouden zijn aan maatschappelijk verantwoord marktgedrag. Dit betekent dat leden uit de branche in hun marktgedrag misbruik van alcoholhoudende dranken nadrukkelijk niet in de hand mogen werken.

Externe links

STIVA website

Links naar

Referenties

Bierwoordenboek - Versie 01.02.06) Copyright ©1997-2017, ArPat Software. Alle rechten voorbehouden - All rights reserved.